Karty rychlé nápovědy Moodle

Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem na potřeby učitelů a dalších tvůrců kurzu. Jako kvalifikovaní učitelé znalí pedagogické praxe jsme se pokusili vytvořit materiál, který by usnadnil uživatelům e-learningu Moodle jejich první kroky v něm a zároveň mohl sloužit jako rychlá referenční příručka pro ty pokročilejší.

nahled prvni karty moodle
Náhled první karty

Jak stáhnout

Aktualizace 16. října 2013: Karty Moodle 2.5

Starší verze

Stahovat můžete buď jednotlivé karty (viz seznam níže), nebo celý balík 23 karet dohromady v archivu ZIP: díly 0–23 (3 MB).

Sada karet

 1. Seznam karet

Začínáme…

 1. Základní informace
 2. První přihlášení
 3. Založení nového kurzu

Nastavujeme kurz a přidělujeme role

 1. Nastavení vlastností kurzu
 2. Role v kurzu – význam, nastavení
 3. Přidávání uživatelů a přidělení rolí
 4. Uspořádání kurzu – základní ovládání prostředí

Vytváříme a přidáváme obsah

 1. Přidání témat do kurzu
 2. Přidání výukových materiálů

Testujeme a získáváme zpětnou vazbu

 1. Typy testových úloh
 2. Tvorba testů a autotestů
 3. Tvorba úkolů
 4. Nastavení testů
 5. Hodnocení testů a úkolů
 6. Diskuzní fórum

Pokročilé funkce

 1. Metakurzy
 2. Import materiálů z jiných kurzů
 3. Životní cyklus kurzu
 4. Sledování účastníků – přehledy
 5. Zálohování a obnova kurzu

Pro správce a vedoucí pracovníky

 1. Karta vedoucího pracovníka
 2. Karta správce

Užitečné odkazy

Dílo smíte

Šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti.

Za těchto podmínek

Uveďte autora – Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

Neužívejte dílo komerčně – Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.

Nezasahujte do díla – Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech.

Hodně štěstí při práci se systémem Moodle Vám přeje neziskové občanské sdružení RokIT je také tvůrcem Moodle kurzů na www.onlinekurzy.info a www.autoskola.onlinekurzy.info. V případě zájmu o komerční využití nás kontaktujte na info@rokit.cz nebo na webových stránkách www.rokit.cz.