GeoGebra

GeoGebra je dynamický matematický software pro všechny úrovně vzdělávání. Spojuje aritmetiku, geometrii, algebru a infinitezimální počet. Nabízí reprezentaci objektů v jejich grafické a algebraické podobě, jakož i dynamicky propojené tabulkové náhledy.

Zatímco jiný interaktivní software se zaměřuje na dynamické manipulace s geometrickými objekty, náplní GeoGebry je interaktivní propojení geometrické, algebraické i numerické reprezentace. Můžete dělat konstrukce obsahující body, vektory, přímky, kuželosečky, jakož i funkce, a dynamicky je měnit. Dále GeoGebra umožňuje vstupovat do zadání rovnic a bodů a měnit je. Tudíž můžete lehce vykreslovat funkce, pracovat s posuvníky, abyste prozkoumali parametry, najít derivace a používat tak silné příkazy jako Root (kořeny) nebo Sequence (sekvence).

Dostupnost

Další informace.