Otázky a odpovědi při přechodu školy z Windows na Linux

Tento dokument vznikl na základě podnětů učitelů na naší škole při přechodu na operační systém Linux. Je psaný pro konkrétní operační systém (OpenSUSE 10. 2) a konkrétní síťové prostředí školy (tiskárny, struktura disků apod.). Zveřejňuji ho zde spíše jen pro ilustraci, se kterými nejčastějšími problémy (ze strany uživatelů) jsme se při migraci setkali.

Otázka: Proč se musím po zapnutí počítače přihlašovat? Ve Windows šlo používat počítač i bez přihlášení!

Odpověď: Linux je založený na víceuživatelském principu, a to má mnoho výhod Každý uživatel má svou pracovní plochu, svůj obrázek na pozadí, své ikony, historii oblíbených stránek na Internetu, nastavení aplikací a svůj domovský disk. Pokud přihlášení nefunguje, je porucha na serveru a můžete použít nouzové přihlášení (jméno: zak, heslo: zak). Pokud se problém s přihlášením opakuje vícekrát, obraťte se na správce ICT.

Otázka: Nemůžu se přihlásit, protože nejdou psát číslice!

Odpověď: Numerická klávesnice se zapne stisknutím klávesy Numlock v pravém horním rohu numerické klávesnice. Tento problém mají pouze uživatelé Windows98, protože Windows XP se při přihlašování chová stejně jako Linux.

Otázka: Proč se musím odhlašovat pokaždé, když od počítače odcházím?

Odpověď: Počítač přihlášený pod vaším účtem zpřístupňuje komukoliv nejenom vaše dokumenty, poštu a historii ve webovém prohlížeči, ale také společné dokumenty učitelů, školní matriku a další důvěrné informace. Nikdy neodcházejte od přihlášeného počítače, speciálně ve třídách! Nenechávejte žáky pracovat pod vaším účtem! Pokud máte nastavený spořič obrazovky a odejdete, tak zase naopak znemožňujete ostatním přihlášení a práci na tomto počítači.

Otázka: Kolik mám vlastně těch uživatelských jmen a hesel?

Odpověď: Momentálně 3 (jedno pro přihlášení do školní sítě a poštu, druhé pro stránky školy a třetí do SASu) V nejbližší době budou stránky školy upraveny, aby přihlášení bylo jednotné se školní sítí. (s výjimkou SASu, který má vlastní databázi a není možné hesla sjednotit).

Otázka: Nemůžu napsat zavináč kombinací kláves ALT + 64.

Odpověď: Tato kombinace v Linuxu skutečně nefunguje, je to ve Windows pozůstatek o. s. DOS, zavináč se zadává kombinací pravý ALT + V (Funguje i ve Windows)

Otázka: nemohu přepnout klávesnici z CZ na US nebo zpět.

Odpověď: Klávesnice se v Linuxu přepínají různými způsoby. V SUSE je to levý SHIFT + pravý SHIFT. S výhodou můžete použít zadávání anglických znaků přímo z české klávesnice pomocí pravého ALTu + klávesa znaku.

Otázka: Kde jsou v Linuxu disky A:, C:, D:, K:, L:…?

Odpověď: V Linuxu se toto značení pomocí písmenek nepoužívá, protože je velmi nepraktické, jednak omezením na počet disků, jednak na nejednoznačnost významu jednotlivých písmenek (D: může být jednou DVD mechanika, jednou zase USB klíčenka atd.) V Linuxu jsou všechny disky zařazeny do jedné stromové struktury.

Domovská složka uživatele: /home/ucitele/jmeno ale stačí kliknout na ploše na DOMEK!

Síťové disky: K: /disky/knihovna

L: /disky/aplikace

M: /disky/ucitele

X: /disky/programovani

Y: /disky/zakum

Z: /disky/zaci

K síťovým diskům se dostanu tak, že kliknu na „domek“ a klikám na tlačítko se šipkou nahoru tak dlouho dokud to jde. Potom kliknu na složku „disky“ a následně třeba „Aplikace“.

Otázka: Jak se v Linuxu pracuje s CD nebo DVD disky?

Odpověď: Po vložení CD nebo DVD do mechaniky se objeví dialog, co chcete s tímto diskem udělat, pokud je to dvd film, nabídne se rovnou možnost přehrání, pokud je to prázdný disk, nabídne se spuštění vypalovacího programu. Pokud je to disk s dokumenty nebo fotkami, nabídne se otevření složky. Pak stačí kliknout na vybraný dokument (fotku). Již vložený disk najdeme ve složce /media.

Otázka: Jak se v Linuxu pracuje s disketou?

Odpověď: Diskety, jako nespolehlivé a kapacitně nedostačující médium, skončily! V nových stanicích ve škole už disketové mechaniky nejsou. Pro přenášení dat můžete použít:

 • Síťové disky na školním serveru (přístupné i přes Internet)
 • E-mailovou poštu (jako příloha e-mailu)
 • Vypalování na CD a DVD (vypalovačky jsou v obou sborovnách, knihovně, kabinetě Informatiky a kancelářích).
 • USB klíčenky tzv. „flešky“.

Pokud máte nějaká důležitá data na disketách, přineste je a překopírujeme je na Váš domovský disk.

Otázka: Jak se dokument, který mám otevřený v OpenOffice, uloží např. do společné složky pro odevzdávaní dokumentů učitelů (/disky/ucitele/organizace)?

Odpověď:

 1. V aplikaci OpenOffice kliknu v menu na „Soubor“ – „Uložit jako“
 2. Vyjdu klikáním na tlačítko se šipkou nahoru do nejvyšší úrovně (klikám dokud to jde).
 3. Kliknu na složku „disky“, pak „ucitele“ a nakonec „Organizace“.
 4. Do kolonky „Umístění“ napíšu jak se má dokument jmenovat.
 5. Kliknu na tlačítko OK.

Otázka: jak je to s tiskem?

Odpověď: Učitelé mohou ze všech stanic ve škole tisknout na tiskárnu ve sborovnách (lex_sborovnaI. lex_sborovna_II) nebo v kabinetě Informatiky (lex_kabinet_info). Žáci smějí tisknout pouze v kanceláři (dokumenty žáků se vytisknou až po schválení tajemnicí).

Otázka: Kde je v Linuxu Internet?

Odpověď: Pokud máte na mysli to modré „é“, tak to tu skutečně není. Modré „é“ je aplikace Microsoft Internet Explorer, která je pouze ve Windows. Ovšem rovnice modré „é“ = Internet už dávno neplatí! Internet je totiž celosvětová počítačová síť poskytující různé informační a komunikační služby. Modré „é“ je pouze prohlížeč webových stránek, což je jedna z mnoha služeb Internetu a taky na ní lze využít mnoho aplikací ve Windows i v Linuxu. Přímo na ploše každého uživatele v Linuxu je to Mozilla Firefox (ikona oranžové lišky :-), velmi kvalitní webový prohlížeč. Doporučuji i pro vaše domácí počítače s Windows! Stáhne se z http://www. firefox.cz, instalace trvá pár minut a stránky se prohlížejí daleko pohodlněji a bezpečněji.

Otázka: Kde je v Linuxu tlačítko START?

Odpověď: Tlačítko START tu není, protože jednak si ho Microsoft nechal patentovat a navíc je zavádějící vypínat počítač stiskem tlačítka START! Místo tlačítka START je v Linuxu na stejné pozici (v levém dolním rohu obrazovky) tlačítko „Hlavní nabídka“ které otevře nabídku programů a činností pro ovládání počítače. V SUSE je to zelená koule se symbolem SUSE Linuxu.

Otázka: Proč nefunguje klávesa START na klávesnici?

Odpověď: Protože si jí Microsoft patentoval, takže se v Linuxu nepoužívá, místo ní ale funguje kombinace ALT + F1, která se dobře pamatuje a její stisk není nikterak obtížný.

Otázka: Nevyznám se v nabídce programů!

Odpověď: Programy nejsou v hlavní nabídce seřazeny podle abecedy jako ve Windows, ale podle kategorií, do kterých patří, což je mnohem přehlednější:

Aplikace – výukové programy a aplikace které nejde zařadit do žádné kategorie, např. SAS.

Grafika – aplikace pro prohlížení a editaci fotek, skenování, vektorové i bitmapové kreslení.

Hry – bez komentáře

Internet – aplikace pro komunikaci na Internetu, např. prohlížeče webu, komunikátory, e-mailové programy, sdílení dat, telefonie a tvorba webových stránek.

Kancelář – kancelářské aplikace

Správa kontaktů, diáře, kalendáře

Databáze – OpenOffice Base (nahrazuje Microsoft Office Access)

Textový procesor – OpenOffice Writer (nahrazuje Microsoft Office Word)

Výpočty – Tabulkový kalkulátor – OpenOffice Calc (nahrazuje Microsoft Office Excel)

Prezentace – OpenOffice Impress (nahrazuje Microsoft Office PowerPoint)

Multimédia – aplikace pro prohlížení a editaci multimédií

Vypalování CD/DVD – aplikace K3B

Video přehrávače – kaffeine, mplayer, audio přehrávače, CD přehrávače

Střih zvuku – Audacity, Nastavení hlasitosti

Rippování a grabování, sledování TV přes TV karty apod.

Nástroje – drobné aplikace, obdoba Příslušenství ve Windows

Kalkulačka

Editory – Kwrite – inteligentní poznámkový blok

Archivace (zip, rar apod.)

Snímání pracovní plochy – Ksnapshot

Systém– sledování a nastavování počítače, určené především pro správce počítače.

Vývoj – pomůcky pro vývoj aplikací a programování

Škola hrou – originální Linuxové výukové aplikace

Jazyky, Matematika, Fyzika, Chemie, Astronomie

Odhlášení – činnosti spojené s odhlášením uživatele, restartováním nebo vypnutím počítače.

Otázka: Když pošlu dokument vytvořený v OpenOffice někomu, kdo má Windows, pošle mi ho zpět, že ho nemůže otevřít!

Odpověď: problém není v tom, že dotyčný má Windows, ale v tom, že nemá kancelářský balík OpenOffice! Kancelářský balík Microsoft totiž odmítá otevírat jiné dokumenty, než jeho vlastní. Řešení se nabízejí hned čtyři:

 1. Microsoft Office ve verzi 2007 i 2010 umí formáty ODF otevřít i uložit. Pro starší verzi Microsoft Office existuje doplněk Compatibility Pack, který otevření konkurenčního formátu umožní.
 2. Doporučíme dotyčnému aby si nainstaloval kancelářský balík OpenOffice.org nebo LibreOffice. Je zdarma ke stažení ze stránek OpenOffice.cz a jistě se do každého počítače vejde a nijak ho nenaruší (ve Windows se dá používat souběžně s kancelářským balíkem Microsoftu). Postupem času se stejně ukáže, že používat otevřený formát pro dokumenty, schválený standardem ISO, se vyplatí i jemu.
 3. Exportovat dokument do formátu PDF – na to je v kancelářském balíku OpenOffice ikona přímo na nástrojové liště (nebo menu Soubor – Exportovat do pdf). Prohlížeč pdf souborů bývá dnes nainstalovaný v každém počítači. Nevýhodou tohoto řešení je, že dokumenty ve formátu pdf lze pouze prohlížet nebo tisknout, nedají se už měnit!
 4. Uložit dokument ve formátu Microsoftu (menu Soubor | Uložit jako | Maska | Microsoft Word nebo Excel nebo PowerPoint), což je nejhorší řešení, protože dokumenty takto vytvořené mívají rozbité formátování textu i přesto, že firma Microsoft otevřela své formáty veřejnosti.

Otázka: Jak se dostanu do SASu, když už není nikde Windows?

Odpověď: Do SASu je nyní přístup ze všech Linuxových stanic ve škole. Klikněte na ikonu hlavní nabídky (zelená koule vlevo dole), zvolte menu Aplikace – SAS. Nenechávejte prosím program zbytečně spuštěný, není to svobodný software s neomezeným používáním (máme pouze 5 licencí pro současné spuštění). Děkujeme za pochopení.

Otázka: Jaké výukové aplikace jsou momentálně v provozu a kde je najdu?

Odpověď: Všechny výukové aplikace jsou v hlavní nabídce (zelená koule vlevo dole) v kategorii „Aplikace“ nebo „Škola hrou“. Momentálně jsou v provozu tito tituly:

 • Akční čeština procvičování pravopisných jevů pomocí hry.
 • Všeobecný přehled příprava na přijímací zkoušky na SŠ, TS Výuková pexesa.
 • Textový editor OpenOffice. org Writer – základy použití.
 • Lingea lexicon- Velký slovník: AJ-ČJ, ČJ-AJ, NJ-ČJ, ČJ-NJ, FJ-ČJ, ČJ-FJ.
 • TS Přírodopis 1,2,3,4 živočichové a rostliny cizích krajin, v České republice, žijí s námi.
 • TS Angličtina 1 výuka anglického jazyka, TS Němčina 3 výuka německého jazyka.
 • TS Český jazyk 2, 4, 5, Příprava na přijímací zkoušky.
 • Animovaný český jazyk mluvnice i literatura, Vyjmenovaná slova.
 • Matematika Chytré počty, Planimetrie, Stereometrie.
 • Vlastivěda 1, Nejstarší české dějiny.
 • Sněmovna – hlasování a testy.
 • GoogleEarth – prohlížení naší planety z družice.Chemie – periodická soustava prvků, Fyzika – planetárium.

Otázka: Jak si mohu rezervovat multimediální učebnu?

Odpověď: na stránkách školy v rubrice Rezervace je přehled obsazení všech multimediálních učeben. Rezervaci můžete provést osobně, telefonicky, jabberem, nebo e-mailem u tajemnice paní Horníčkové. (tel. klapka: 101, e-mail: hornickova zavinač hluchak. cz, jabber: hornickova@www. hluchak. cz)

Otázka: Proč nemohou mít učitelé na webu školy jiné e-mailové adresy než prijmeni@hluchak.cz?

Odpověč: Mít vlastní doménu a e-mailové adresy ve tvaru prijmeni@domena.cz je prestižní záležitost každé instituce (soukromé i státní). Je naprosto nevhodné vystavovat na oficiálních stránkách adresy ve tvaru dadinka@seznam.cz apod. Navíc školní e-mail má mnoho výhod, např. neobtěžuje uživatele ani adresáta reklamou, má takřka neomezenou velikost příloh i schránky a můžeme garantovat jeho spolehlivost a rychlost. Navíc je běžné mít e-mailové adresy dvě (jednu pro soukromé účely a druhou pracovní). Pokud přesto trváte na výhradním používání soukromé adresy, není problém školní e-maily přesměrovat na vaší soukromou adresu.

Otázka nejpalčivější na závěr: Proč Linux, když všude jinde je Windows?

Odpověď:

 1. Důvod finanční, který je díky cenové politice Microsoftu tím nejpádnějším. Kdybychom nakupovali licence Windows a Microsoft Office, tak dnes máme sotva polovinu počítačů, dataprojektorů a síťových připojení, protože software i hardware se nakupuje ze stejné dotace na ICT vybavení školy. Díky Linuxu budeme mít v letošním školním roce nejlepší vybavení ze všech škol na Šumpersku.
 2. Důvod rozmanitosti aplikací. V Linuxu najdeme spoustu programů, které se do Windows musí dokupovat a doinstalovávat (grafika, multimédia, DTP, vypalování, hry atd.) Důvod stability a bezpečnosti (žádné viry ani červi, tedy ani žádné komplikované a drahé antiviry, žádné úmyslné ani neúmyslné poškozování ze strany uživatelů).
 3. Není pravda, že je všude jinde Windows. Namátkově z ČR firmy: Česká pošta, Baťa, OKD, Drážní inspekce, České dráhy, městské úřady: Děčín, Blansko, Domažlice, Ostrava, školy: ZŠ Hustopeče nad Bečvou, ZŠ Máchovo nám. Dečín, ZŠ Bludov, ZŠ Postřelmov, ZŠ U tenisu Přerov, Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Gymnázium B. Němcové v Hradci Králové, SOU automobilní Ostrov, atd.)
 4. Co se týká kancelářského balíku OpenOffice, přechází na něj postupně i VOŠ a SPŠ Šumperk. Nejnovější projekt v americkém státě Indiana zavádí 22.000 počítačů s Linuxem zabudovaných přímo žákům do lavic (http://www.doe.state.in.us/inaccess/).

1 komentář u „Otázky a odpovědi při přechodu školy z Windows na Linux“

Komentáře nejsou povoleny.