TERASOFT — Výukové aplikace pro Linux

Společnost Terasoft je výrobce výukových programů. Už několik let vydává své produkty jako multiplatformní, tedy fungují jak v operačním systému Windows tak Linux. Pro svůj běh vyžadují webový prohlížeč (např. Firefox) nainstalovaný flash player plugin.


Jedná se o tyto tituly:

 • TS Český jazyk 5 – Opakování mluvnice a literatury
 • TS Matematika – Logické hádanky a úkoly z geometrie
 • TS Matematika pro prvňáčky 1
 • TS Botanika 1 – Vybrané čeledi dvouděložných rostlin
 • TS Přírodověda 2 – Živočichové a rostliny cizích krajin
 • TS Přírodověda 3 – Živočichové a rostliny ČR
 • TS Přírodověda 4 – Žijí s námi
 • TS Vlastivěda 1 – Starší české dějiny
 • TS Výuka informatiky I – Ovládání textových editorů
 • TS Chemie 1 – Názvosloví anorganické chemie (NOVINKA 2007)
 • TS Matematika pro prvňáčky 2 (NOVINKA 2007)
 • TS Botanika 2 – Dvouděložné byliny, keře a stromy (NOVINKA 2007)

Starší tituly je možno s úspěchem spouštět přes emulátor wine. Podrobnosti o produktech společnosti najdete na jejich stránkách http://www.terasoft.cz.

Postup zprovoznění vypsaných titulů

Máme server s NIS a NFS , takže uživatelé mají na všech stanicích přístup do své domovské složky a sdílených složek s výukovými aplikacemi. Je možné tituly nakopírovat i na jednotlivé stanice, ale tento způsob není příliš efektivní.

Postup se serverem NIS/NFS a prostředím KDE na stanicích:

Princip: Uživatelé mají na ploše odkaz na složku Výuka, ve které jsou odkazy na jednotlivé výukové aplikace, po přidání nové výukové aplikace není třeba nic instalovat na stanice, ani znovu zasahovat do domovských složek uživatelů.

 1. Na všech stanicích nainstalujeme firefox a flash-plugin
 2. Obsah CD nakopírujeme do sdílené složky na serveru, nastavit práva pouze pro čtení. (např. /disky/aplikace/_linux/TS_Chemie1)
 3. Vytvoříme složku pro odkazy na aplikace (např. /disky/aplikace/_linux/Výuka)
 4. V této složce vytvoříme odkaz na aplikaci (např. TS-Chemie1 -> „firefox /disky/aplikace/_linux/TS_Chemie1/linux.htm“) Jako ikonu aplikace využijeme originální ikonu aplikace ve složce servis, kterou převedeme do formátu png (napr. v aplikaci Gimp).
 5. Vytvoříme odkaz na umístění Výuka.desktop (-> /disky/aplikace/_linux/Výuka). Všem uživatelům jej nakopírujeme na jejich plochy. Tento krok provádíme pouze jednou, nově přidané aplikace jsou pak okamžitě přístupné. Můžete využít tento skript (po úpravě cest) :
#!/bin/csh
# Skript Kopirovani odkazu na vyukove aplikace na plochy vsech uzivatelu
foreach i (/home/ucitele/*/Desktop)
cp --remove-destination -r -v /disky/aplikace/_linux/Výuka.desktop $i
echo $i
end
foreach i (/home/zaci/*/*/Desktop)
cp --remove-destination -r -v /disky/aplikace/_linux/Výuka.desktop $i
echo $i
end