Draw: Vytvořte si organizační schéma

Mezi nástroje aplikace Draw patří také tvorba vývojových diagramů a jiných grafických prvků. Ty vám umožňují vytvářet nejen posloupnosti algoritmů počítačových programů, ale i různé organizační struktury nebo rodokmeny. V dnešním příkladu si práci s diagramy vysvětlíme na smyšlené organizační struktuře.

Možnosti aplikace a prostředí

V aplikaci Draw nalezneme ve spodním panelu nástrojů (Kresba) Vývojové diagramy. Ty jsou vhodné zejména pro grafické znázornění algoritmu počítačového programu (algoritmus je postup, který vede k nějakému výsledku). Nicméně jejich použití je mnohem širší. Vedle toho se v Drawu ve spodním panelu nástrojů nachází další užitečné nástroje jako zejména Základní tvary a Spojnice. Vytvářet lze tak kromě zmíněných vývojových diagramů například organizační schémata (hierarchie pracovního týmu nebo vývoj) nebo rodokmeny. S Vývojovým diagramem se totiž pracuje v podstatě úplně stejně jako právě se Základním tvarem, který budeme používat dnes v našem příkladu. Pro začátek je úplně nejlepší projet pomalu kursorem myši po jednotlivých ikonách spodního panelu nástrojů (Kresba), tím se velice jednoduše zorientujete.

Samotný panel je nejčastěji přednastaven jako zapnutý, a to právě ve spodní části aplikace Draw (proto jej v článku nazýváme spodní). Pokud jej nemáte zobrazený, jděte na nabídku Zobrazit | Panely nástrojů a zaškrtěte možnost Kresba.

V dnešním příkladu si tedy ukážeme vytvoření organizační struktury smyšlené společnosti. V první řadě je dobré si úplně na začátek načrtnout uvažované schéma na list papíru. Samozřejmě se nejedná o povinný úkon, nicméně se může hodit, zvláště při složitějších strukturách. Ujasníte si tím dopředu, jak si svoje organizační schéma představujete a co všechno v něm chcete mít.

Hotové organizační schéma

Celý článek…