JChemPaint: 2D prohlížeč a editor chemických vzorců

Linux (a jeho software) je často považován za velmi vhodný pro nasazení ve školství. Může však ve školství obstát v oblasti specializovaných aplikací? Na části jednoho předmětu ukážeme, že obstát může – představíme si editor 2D strukturních vzorců pro chemiky.

JChemPaint je prohlížeč a především editor dvourozměrných chemických strukturních vzorců (převážně pro organické sloučeniny) napsaný v jazyce Java. Je součástí projektu Chemistry Development Kit (CDK), což je knihovna pro jazyk Java určená pro použití v chemii a biologii.

Díky Javě je JChemPaint multiplatformní – můžete jej tedy využít jak v Linuxu, tak v MS Windows a MacOS X; teoreticky můžete tuto aplikaci využít kdekoli, kde se vám podaří zprovoznit některou z verzí Javy, JChemPaint bez problémů funguje i se svobodnou implementací Javy – OpenJDK, ale oficiálně jsou podporovány „pouze“ tyto tři systémy. Pro „odpůrce“ Javy je třeba poznamenat, že JChemPaint se chová velmi svižně i na slabších počítačích a nějaká pomalost není zřetelná ani při spouštění aplikace ani při jejím používání.

Hlavní okno programu JChemPaint

Celý článek…