LaTeX: Vytvoření písemky z matematiky

Nemáte rádi takové ty klikací programy, ve kterých je těžké napsat matematické symboly a vzorce, programy, ve kterých se musíte více soustředit na vzhled než na obsah? Pojďte to zkusit se mnou jinak, použijeme k tomu nástroj k tomuto účelu stvořený, jmenuje se LaTeX.

Trocha motivace úvodem

LaTeX je nadstavba TeXu, což je systém umožňující profesionální sazbu především matematických a technických knih. To byla ta dobrá zpráva, ta špatná (pro některé uživatele) je ta, že se jedná o sadu maker, které psány v čistě textové podobě provedou požadované vysázení textu do pěkné knižní sazby. Jinými slovy, LaTeX je nevizuální, tzn. psát můžete ve svém oblíbeném textovém editoru a výsledek uvidíte až v okamžiku, kdy si necháte zdrojový soubor vysázet LaTeXem.

Na druhou stranu, pokud jste se někdy setkali s nevizuálním způsobem vytváření něčeho, buď jste si to oblíbili, nebo prokleli. Já patřím k té první skupině uživatelů, a tak mi to nedělá problém. Výhoda nevizuálního editoru spočívá přinejmenším v tom, že se při psaní textu jednoduše netrápíte tím, jak bude vypadat výsledek. Proč? Protože výsledek uvidíte teprve až po jeho vysázení. 😉

Písemky se píší jaksi lépe…

Z vlastní zkušeností vím, že nejhorší jsou právě začátky a nejtěžší je k něčemu se odhodlat. Jakmile překonáte tuto první fázi, vyzkoušíte několik příkladů a začnete LaTeX používat v běžné praxi, pak možná jako já uvidíte, že se jedná o mocný nástroj, který své místo najde i v dnešní době a třeba nejen v praxi učitele matematiky a jeho přípravách písemných prací.

Písemka z matematiky
Písemka z matematiky

Celý článek…