QtiPlot: Vytvářejte statistiky a grafy

Aplikace QtiPlot slouží k vykreslování grafů, zadávání a editaci statistických dat, analýze a zpracování dat. Práce v QtiPlotu se principiálně podobá práci v tabulkových editorech (tzv. spreadsheet), kterým je například Calc z kancelářského balíku OpenOffice.org. Tabulkové editory se obvykle zaměřují především na problematiku administrativy a účetnictví, naproti tomu se QtiPlot zaměřuje spíše na oblast přírodních věd.

Dovednosti QtiPlotu

Nejdůležitější schopnosti QtiPlotu jsou:

 • základní operace nad sloupci a řádky tabulky (např. řazení buněk)
 • vyčíslení základních statistických charakteristik
 • základní typy 2D a 3D grafů, nastavování vzhledu grafů, úprava legendy, nastavení škálování os grafu…
 • podpora LaTeXových zápisů, export grafiky do TeXu
 • export do vektorových formátů .svg, .ps a .eps, export do běžných bitmapových formátů
 • analýza obrázků
 • testování hypotéz pomocí modelu ANOVA, Studentova t-testu a Shapiro-Wilkova testu
 • přímá a zpětná Fourierova transformace, redukce vysokých frekvencí (low pass filter) a nízkých frekvencí (high pass filter), metoda Savitzky-Golay pro vyhlazení šumu
 • numerická integrace, konvoluce a dekonvoluce, diferenciace
 • prokládání předdefinovanými funkcemi (např. lineární závislost, normální rozložení, Boltzmannovo rozdělení, Lorenzova transformace…) nebo uživatelem definovanými závislostmi, vícevrcholového proložení (multi-peak fitting)
 • import Open Document Format (např. tabulkový editor Calc v balíku OpenOffice.org)

QtiPlot plně podporuje skriptování v muParseru a především v Pythonu, čímž se otevírá možnost importovat populární matematické knihovny v jazyce Python. O matematických řešeních postavených na Pythonu pojednává článek Matematika v Pythonu.

Grafické uživatelské rozhraní je velmi intuitivní. Práce v QtiPlotu nevyžaduje předchozí nastudování manuálu nebo ovládnutí speciálního skriptovacího jazyka. Aplikace obsahuje všechny funkce, které je rozumné u podobně zaměřeného softwaru očekávat. QtiPlot lze použít v rámci výuky na středních a vysokých školách, přičemž se hodí především pro účely nejrůznějších praktik.

Úprava grafu

Celý článek…