Editor Dia: obvody, diagramy, schémy

Potrebujete zaujímavý a pritom jednoduchý vektorový editor pre najrôznejšie štruktúrované diagramy, ako sú napríklad elektrické obvody, vývojové diagramy, návrhy počítačových sietí, organizačné schémy a pod.?

Používanie programu Dia nie je viazané na prostredie OpenOffice.org, ale nájdeme ho v oblasti grafických programov. Čo je veľmi potešiteľné, jeho pracovné rozhranie je preložené aj do slovenčiny (aj keď nie úplne dokonale), takže naučiť sa s ním pracovať je naozaj jednoduché a pohodlné. Zároveň je na ňom zaujímavé aj to, že je multiplatformový, takže v prípade potreby ho môžeme nainštalovať aj na operačný systém Windows. Týmto spôsobom môžeme vytvárané súbory vzájomne prenášať a upravovať bez ohľadu na to, za akým počítačom a pre koho ich pripravujeme.

Pracovné prostredie programu Dia

Pri práci s týmto programom máme k dispozícii niekoľko samostatných okien, v ktorých sa nachádzajú príslušné časti programu. Po spustení sa nám zobrazia dve okná – editor diagramov, ktorý obsahuje prehľadne usporiadaný zoznam objektov, ktoré môžeme vkladať do pripravovaného diagramu, a vlastná pracovná plocha vytváraného diagramu. Program naraz umožňuje pracovať nezávisle na sebe s viacerými diagramami, takže počet pracovných okien môže utešene narastať.

Zoznam objektov nie je nijako uzatvorený, ale môžeme ho ľubovoľne upravovať a prispôsobovať si podľa svojich predstáv a potrieb. Pre tvorbu nových objektov je potrebné použiť priamo program Dia. Nakreslený obrázok najprv cez postupnosť volieb v menu Súbor-Export uložíme vo formáte DIA Shape File (*.shape) a hneď za tým aj vo formáte Cairo PNG (*.png). Potom si otvoríme okno Listy a objekty. Cez voľbu Nový vyberieme príslušný „shape“ súbor a tým vlastne vložíme nový objekt do zoznamu, ktorý sa nachádza v ľavej časti tohto okna. Pravdaže, predtým je potrebné, aby sme si tam nastavili ten typ objektov, do ktorého chceme náš objekt vložiť. Potvrdením tlačidlom Použiť sa stane objekt pevnou súčasťou programu Dia.

Na záver spomeňme, že vytvorený diagram môžeme okrem vnútorných formátov DIA a SHAPE exportovať do naozaj veľa (nielen grafických) formátov: PNG, PDF, PS, CGM, DXF, CODE, PLT, HPGL, TEX, BMP, ICO, CUR, JPEG, JPE, JPG, TIFF, TIF, CXX, PY, DOT, SVG, SVGZ, MP, WPG, FIG a EPS. Zoznam formátov je uvedený podľa poradia, v akom ich ponúka program Dia. Nemá zmysel, aby sme na tomto mieste rozoberali ich formát a použitie, pretože to už vlastne nemá súvis s predstavovaným programom. Pre vážnych záujemcov o tento program je na jeho domovských stránkach k dispozícii aj podrobná dokumentácia.

Celý článek…