Jsme na konferenci Počítač ve škole a představujeme se

Liberix převzal web Linux ve škole během března 2011 a jeho novou verzi představuje v předvečer konference Počítač ve škole. Konference jsme se účastnili již několikrát, letos je to v úzké spolupráci s Jednotou školských informatiků a firmou Euroface Consulting. Společně představíme INGOT, systém pro certifikaci žáků a jejich motivaci.

INGOT je vzdělávací a hodnotící systém pro výuku ICT. Filozofií INGOTu je poskytnout studentům ocenění za jejich pokrok mezi jednotlivými úrovněmi dovedností. Úrovně jsou definované od nejzákladnějších po velmi pokročilé v souladu s Evropským kvalifikačním rámcem… Více informací na webu ingots.cz »

Na konferenci se samozřejmě budou prezentovat také další aktivity obecně prospěšné společnosti Liberix, namátkou vybíráme: