Dyslexie jako výzva

Znáte dyslexii? Mnoho lidí ji vnímá pouze jako potíže spojené se čtením a psaním. Ale to bohužel není celá pravda – tato choroba ovlivňuje člověka také v jiných schopnostech a dovednostech. Existuje naštěstí způsob, jak se dyslexii bránit: procvičováním paměti, smyslů a představivosti.

Hry pro mládež

Schopnosti dyslektiků mohou pomoci rozvíjet různé vzdělávací hry. Takových her – ve skutečnosti cvičení – existuje celá řada, jsou ale převážně zaměřené na děti. Mladí lidé je nevyužívají, protože jsou pro ně příliš dětinské. A právě pro ně, pro mládež s dyslexií, je určena série herních cvičení, která procvičí jejich paměť, obrazotvornost a další schopnosti.Logo Dys2.0

Interaktivní cvičení internetu

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií v programu Grundtvig v letech 2009–2011 umožnil spolupráci organizací z Rakouska, České republiky, Německa, Velké Británie, Bulharska, Litvy a Kypru s cílem aplikovat zkušenosti z vědeckého výzkumu v oblasti specifických poruch učení ve vývoji vzdělávacích her dostupných online a atraktivních pro cílovou skupinu dyslektické dospívající mládeže.

Hry se zaměřují na sedm oblastí velmi významných pro rozvoj odborných dovedností a vyvolávají přímé a nepřímé stimulace příslušných smyslů:Logo: Leonardo da Vinci

  1. Sluchové rozlišování
  2. Sluchová paměť
  3. Posloupnost poslechových ukázek
  4. Vizuální paměť
  5. Vizuální rozlišování
  6. Vizuální sekvence
  7. Prostorová orientace

Vyzkoušejte online

Hry jsou ve všech partnerských jazycích volně a zdarma přístupné na stránkách www.dys2.org. Pro spuštění her je nutná pouze jednoduchá registrace, která umožňuje sledovat herní skóre hráče.

Web projektu Dys2.0