Programy pro výuku geometrie v dalším vydání openMagazinu

Didaktické aplikace DrGeo, Kig a GeoGebra mohou usnadnit výuku základů geometrie na základních či středních školách. Vedle výuky matematiky se tyto aplikace uplatní mimo jiné při výuce fyzikálních předmětů, kde se požaduje pochopení principů paprskové optiky, zvládnutí geometrického řešení působení několika sil na tuhé těleso a podobně.

O těchto programech se píše v časopisu openMagazin 4/2011. A není to jediná školská problematika, kterou v tomto vydání najdete. Další článek se zabývá výběrem softwaru pro laboratoř – začíná se serverem a končí aplikacemi pro matematickou analýzu nebo modelování.openMagazin

Elektronický časopis openMagazin lze bezplatně stáhnout ve formátech PDF a ePub (pro mobilní telefony). Soubor je možné volně šířit a kopírovat.