Pozvánka na konferenci MoodleMoot.cz 2011

Oficiální Moodle Partner pro Českou republiku, společnost PragoData Consulting, s.r.o., ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava, Ostravskou univerzitou, Metropolitní univerzitou Praha a EUNIS-CZ pořádají druhý ročník konference MoodleMoot.cz 2011.

Událost se koná  20. – 21. 10. 2011 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Více informací na webu www.moodlemoot.cz, tisková zpráva – MoodleMoot 2011

Témata konference:

  • Rozsáhlé projekty nasazení Moodle
  • Trendy v oblasti elektronického vzdělávání (Web 2.0, e-portfolio)
  • Moodle a cloud computing
  • Integrovaná podpora řízení vzdělávání
  • Personal Learning Network
  • Pedagogické výstupy pro e-výuku
  • Ukázky úspěšných řešení z praxe
  • Evropské fondy a rok 2013? Hrozba nebo příležitosti?
  • MŠMT projekty pro školství
  • Kyberšikana