Jazykové kurzy pro děti se zrakovým postižením – němčina, angličtina, italština, španělština

Víte, jak se učí cizí jazyk lidé, kteří nevidí? Možná jste nad tím nikdy nepřemýšleli. Vidící mají své barevné učebnice, ve kterých popisují obrázky, vysvětlují, co se asi odehrává na fotografii, zaškrtávají správné odpovědi, spojují části vět, které k sobě patří a přiřazují obrázek a cizojazyčný pojem. Pracují očima. To všechno nevidomý dělat nemůže, protože – ale to je jasné. Možná vás tedy až teď napadlo, jak se vlastně učí cizí jazyk lidé, kterým chybí tak důležitý smysl?

Pomáhají technické pomůcky, poslech a hmat

Samozřejmě sluchem a hmatem. Existují technické pomůcky jako braillský řádek, který zobrazuje textové informace pomocí bodového písma. Uživatel pak čte dotekem – prsty. Podobně lze používat klasickou klávesnici pro zadávání údajů, je ovšem potřeba zvuková reakce. Nezbytnou součástí je odečítač textu z obrazovky, tedy program, který „počítačovým“ hlasem čte text na obrazovce nebo displeji. Velmi důležitá je také softwarová lupa, kterou používají lidé se zbytky zraku. Tak může nevidomý používat internet a poměrně pohodlně také další počítačové programy.

Jak se učí děti, které špatně vidí

Ale zpět ke výuce jazyků a k dětem. Dětem s poruchami zraku se v olomouckém kraji věnuje speciální Základní škola prof. V. Vejdovského v Litovli, jež poskytuje např. ambulantní metodickou podporu, různé poradenské služby a informační servis rodičům zrakově postižených dětí. Na škole probíhá také výuka cizího jazyka, angličtiny. K tomuto účelu se používá speciální aplikace – jazyková učebnice.

Zvukový jazykový kurz pro děti

Jazyková učebnice obsahuje čtyři jazyky – němčinu, angličtinu, španělštinu a italštinu. Je zcela volně a bez omezení komukoliv dostupná na internetu, takže ji můžete vyzkoušet i vy. Jedná se o dvanáct lekcí pro začátečníky, výslovnost, instrukce, gramatická pravidla a další nezbytné informace. Zkrátka internetová učebnice velmi podobná jiným – tato je ovšem výjimečná tím, že neobsahuje obrázky a grafické prvky, nýbrž zvukové nahrávky a texty.

Texty uživateli předčítá program, který používá na svém počítači, nahrávky profesionálních mluvčích jsou již součástí učebnice. Žáci si vyslechnou zadání úkolu a o tom, zda ho splnili správně, je informuje nahraný hlas lektorky nebo lektora. Vše se samozřejmě odehrává ve vyučovaném jazyce.

Učebnici používá litovelská škola díky tomu, že se zapojila do projektu obecně prospěšné společnosti Liberix. Získala tak přístup k moderním technologiím a aktuálním informacím z oboru. Technologie a software dodává obecně prospěšná společnost Brailcom, která se této oblasti věnuje dlouhodobě.

Software si můžete zdarma vyzkoušet

Projekt je otevřený dalším vzdělávacím zařízením, které pečují o děti s poruchami zraku a vyučují některý z uvedených cizích jazyků. Pokud byste chtěli učebnice vyzkoušet, napište na adresu info@liberix.cz nebo si přečtěte informace na http://ec3.liberix.cz. Účast je bezplatná, protože projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.