MoodleMoot.cz 2011: Výzva k zaslání příspěvků

Mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2011 se koná 20. – 21. 10. 2011 na VŠB-TU v Ostravě. Organizátoři vyhlašují Call for papers.

Konference navazuje na šest ročníků konference Silesian Moodle Moot. Na konferenci budou prezentovány přednášky předních odborníků a příspěvky v jednotlivých sekcích. Součástí konference je i sekce e-learningových prezentací představující vhodný prostor pro publicitu právě probíhajících nebo ukončených projektů nebo pro ty, kdo se chtějí aktivně zúčastnit konference bez publikace plného příspěvku. Zde lze zájemcům předvést projekty, zajímavé a úspěšné kurzy v systému Moodle a jiné ukázky své práce. Více na http://moodlemoot.cz