Pozvánka na konferenci CALDYS2: Výuka cizího jazyka a žáci s dyslexií

Konference CALDYS2 se koná při příležitosti mezinárodního setkání partnerských organizací spolupracujících na projektu CALDYS2 – Raising awareness and development of new materials and/or online course material. Uskuteční se 29.9.2011, v 15.00 hod. v Domě zahraničních služeb, Rezidence Dlouhá, Dlouhá 17, Praha 1.

Učení cizím jazykům je v dnešní době důležité pro všechny; pro úspěch ve vzdělávání i v profesní kariéře. Nicméně tradiční metody učení nejsou vhodné pro žáky s dyslexií. Mají potíže se čtením a psaním v jejich mateřském jazyce, bývají proto vyloučeni z lekcí jazyka cizího. Náš projekt se zaměřuje na začátečníky i studenty vyšších úrovní či dospělé, kteří ve studiu angličtiny neuspěli. Poskytuje jim a jejich učitelům výukové hry, adaptovatelné pro konkrétní probíranou látku a motivující k dalšímu vzdělávání.

Program konference

Introduction the project CALDYS2
(Představení projektu CALDYS2)
Dr. Mike Reddy, Future Technology, Games Development and A.I., Division of Computing, Newport Business School, University of Wales, UK
How to teach foreign languages the learners with dyslexia – Teachers Training
(Vyučování cizím jazykům u jedinců se specifickými poruchami učení – kurz pro učitele)
Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., Česká asociace dyslexie
Experience in teaching the foreign languages the learners with dyslexia
(Zkušenosti s výukou angličtiny u jedinců se specifickými poruchami učení)
PhDr. Kamila Balharová, speciální pedagog
Using the games to learn
(Využití her ve výuce)
Prof. Ian Smythe PhD, University of Wales, Newport, UK

Překlad do češtiny zajištěn.
V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na níže uvedené kontakty. Z důvodu omezené kapacity prosíme o potvrzení účasti.

Ing. Kateřina Nevřalová
Euroface Consulting s.r.o., Komenského nám. 381, 767 01 Kroměříž
Tel.: 777 01 17 17, E-mail: management@euro-face.cz