Jak využít styly při tvorbě testu

Pěkně připravený test je vizitkou kantora, správně vyplněný test je vizitkou studenta. 🙂

Tento článek si klade za cíl nastínit použití stylů při tvorbě konkrétního testu. Testové otázky mohou být položeny různě a při jejich vyplňování potřebuje student rozdílné množství místa. Od pouhého výběru odpovědí zaškrtnutím přes doplňování slov ve větě, po vyjmenování několika položek až po kratší nebo delší volný text.

Na přiloženém vzorovém testu je řešeno několik základních typů otázek a v následujících odstavcích budou vysvětleny použité styly, které byly pro tvorbu testu použity. Aby byly všechny otázky (1 až 16) automaticky číslovány ve správném pořadí je na každou otázku použit odstavcový styl Číslování # s přiřazeným stylem seznamu Číslování #.
Poznámka: tam kde je u stylu uveden znak #, je použit jako obecné vyjádření čísla.

Otázka č. 1

Tato otázka je typu vysvětlete, student musí k daným pojmům stručně napsat jejich vysvětlení. Pro odrážky je použit odstavcový styl Číslování # s přiřazeným stylem seznamu Seznam #. Jelikož je stejný styl odrážek použit i v otázce 6; 8 a 16, musí být zajištěno, že student bude mít dost prostoru pro odpověď. Toto je řešeno vložením nového řádku bez vytvoření nového odstavce stiskem Shift+Enter.

Otázka č. 2 a 14

Tato otázka je typu rozhodněte, student vybírá ze dvou možností. Na slovo rozhodněte je použit znakový styl Zdůraznění a slova ANO x NE je použit znakový styl Silné zdůraznění.

Otázka č. 3 – 5; 7; 12 a 15

Tyto otázky jsou zaškrtávací typ. Pro možnosti a) b) c) je použit odstavcový styl Číslování # s přiřazeným stylem seznamu Seznam #. Vždy u první možnosti každé další z těchto otázek je u první možnosti použito Restartovat číslování (viz panel nástrojů → Odrážky a číslování).

Otázka č. 6; 8 a 16

Tyto otázky jsou typu doplňte a nebo vyberte. Pro odrážky je použit odstavcový styl Číslování # s přiřazeným stylem seznamu Seznam #.

Otázka 10; 11 a 13

Tyto otázky je typu doplňte slovo resp. slovní spojení do předepsané věty. Aby měl student dostatek prostoru pro vyplnění nejen na šířku, ale hlavně i na výšku. Je u vynechaného místa vytvořen nový znakový styl, u kterého je zvolena vyšší výška fontu (např. text otázky je fontem velikosti 12, tečky u vynechaného místa použit font velikosti 16).

Stáhnout: Hotový test

Vytvořeno v LibreOffice 3.3