Jak vytvořit dotazník aneb použití sekcí v praxi

Tento článek si klade za cíl nastínit použití sekcí při tvorbě textového dokumentu, v tomto případě dotazníku.Proč použít sekce? Na rozdíl od stránkových stylů dovoluje použití sekce na jedné stránce zkombinovat volný text (úvod a závěr dotazníku) a text psaný ve sloupcích (samotné otázky dotazníku), což ve svém důsledku umožní lépe využít plochu stránky, v tomto případě umístit dotazník na jednu stránku a tím šetřit papír a nebo provoz tiskárny.

Přiložený vzorový dotazník vznikal dle níže uvedeného postupu:

  • byl napsán úvod a závěr (poděkování) dotazníku
  • mezi úvodem a závěrem byla vložena sekce a zformátována do 2 sloupců
  • do prostoru sekce byly doplněny jednotlivé otázky dotazníku
  • pro optické oddělení otázek dotazníku byla před a za sekci vložena vodorovná čára
  • celý dokument byl finálně zformátován odstavcovými styly

Poznámka: Důležité je uvědomit si, že použitím sekce se nemění styl stránky.

Dotaznik v PDF formátu

Článek vznikl v LibreOffice 3.3