Jak ve Writeru načíst styly z jednoho dokumentu do druhého

Tento článek si klade za cíl vysvětlit jak postupovat při překopírovávání všech nebo části stylů z jednoho dokumentu do druhého.

Kdy a proč použít použít tento postup? Je např. vhodný v případě, že je třeba přestylovat cizí dokument, kdy z praktických důvodů odpadá možnost použít svou šablonu dokumentu resp. prázdný (s odmazaným textovým obsahem) již vhodně nastylovaný dokument.

Cesta jak načíst styly, vede přes okno stylů, tedy přes klávesu F11, kde je třeba kliknout na ikonu v pravé části představující řídící znak a stylizovaný odstavec textu s lehce zavádějícím popiskem „Nový styl z výběru“. Po jejím rozklepnutí se objeví třířádková nabídka, přičemž pro účel tohoto článku je důležitá poslední položka „Načíst styly…“ – viz obrázek Kontextové menu pro načítání stylů.

Screenshot kontextového menu pro načítání stylů
Kontextové menu pro načítání stylů

Po kliknutí na položku „Načíst styly…“ se otevře nové okno – viz obrázek Dialogové okno pro načtení stylů ze šablony, které umožňuje ve dvou na sebe navazujících oknech načítání stylů z dostupných šablon dokumentů.

Ve spodní části tohoto okna je skupina zatržítek, jež umožňuje vybrat, která skupina(y) stylů bude do aktuálního souboru načtena. V případě, že nebude vybrána žádná skupina, žádný styl se nenačte. Je možné vybírat z těchto skupin:

  • Text (znakové a odstavcové styly (styly nadpisů, odstavců, rejstříků, obsahu atd.))
  • Rámec (styly rámců)
  • Stránky (stránkové styly)
  • Číslování (styly číslovaných a nebo odrážkových seznamů)

Úplně vpravo je zatržítko Přepsat, které umožní v aktualizovaném dokumentu přepsat styly se stejným názvem.

Screenshot dialogu pro načtení stylů ze šablony
Dialogové okno pro načtení stylů ze šablony

V pravém spodním rohu je nenápadné tlačítko „Ze souboru…“, které umožňuje načíst styly i z běžného dokumentu. Po jeho rozkliknutí se otevře známé okno, jaké se používá pro vyhledání souboru a to umožňuje se, přes adresářovou strukturu, proklikat k patřičnému souboru. Po jeho výběru proběhne načtení vybrané skupiny stylů do aktuálního souboru zcela automaticky, tedy bez možnosti jakéhokoliv dalšího zásahu ze strany uživatele.

Poznámka: Libre Office neumožňuje načíst uživatelským výběrem jeden nebo více konkrétních stylů (např. nelze načíst pouze styl Nadpis1 a nic jiného).

 

Článek vznikl v LibreOffice 3.3