Interaktivní propojení tabulky a grafu ve Writeru

Tento text vysvětluje jak docílit v textovém dokumentu interakci mezi tabulkou a grafem.

Potřeboval jsem do textového dokumentu vložit tabulku a graf svázaný s tabulkou. Nejprve jsem vše vytvořil v Calcu s tím, že do textu vložím samostatně tabulku a graf, které mezi sebou provázané tak, že změnou hodnot v tabulce se změní i vzhled grafu. Následně jsem zjistil, že LibreOffice neumožňuje interakci změny hodnot v grafu vytvořeném v Calcu a vloženého do Writeru. Objevil jsem pouze dva způsoby jak vložit graf z Calcu do dokumentu ve Writeru:

 • možnost Vložit jako OLE Objekt z existujícího dokumentu mi nefungovala tak jak jsem potřeboval – vkládal se vždy celý první list Calcovského dokumentu a nešlo jakkoliv omezit nebo vybrat část propojovaného dokumentu
 • možnost Vložit jinak (jako) XML umožňuje vložit graf jako statický objekt, tedy jako obrázek, bez možnosti jakékoliv aktualizace grafu

Ani jedno výše popsané řešení mi nevyhovovalo a tak jsem na českém webu hledal něco, co by odpovídalo mému požadavku. Hledal jsem hledal, ale bezúspěšně, buď neumím hledat a nebo podobný způsob ještě nikdo nepopsal. A tak jsem zkoušel , „jak to udělat“, abych získal pro mě přijatelný výsledek.

O výsledcích mého zkoušení a pátrání se můžete dočíst níže. Přiložený vzorový dokument byl vytvořen dle následujícího postupu.

 • nejprve jsem v dokumentu vytvořil rámec, v kterém jsme vytvořil tabulku a její popisku (lze samozřejmě vytvořit i tabulku bez rámce, přímo vloženou do textu)
 • v tabulce jsem vybral (vyznačil myší) patřičnou část
 • přes Menu → Vložit → Objekt → Graf… pomocí Průvodce grafem jsem nadefinoval parametry grafu – viz obrázek Vložení grafu pomocí menu

  Menu - Vložit - Objekt - Graf...
  Vložení grafu pomocí menu
 • do rámce s tabulkou se vloží graf, ten jsem z rámce tabulky vyjmul (Ctrl+X) a vložil na patřičné místo do dokumentu (Ctrl+V) a opatřil popiskou a rámcem
 • nakonec jsem vše ostyloval
 • v grafu se dle změn v tabulce mění automaticky hodnoty (velikost výseče v koláčovém grafu resp. výška sloupku ve sloupcovém grafu) a dále pak text legendy

Poznámky:

Přiložený dokument obsahuje dvě stránky, na straně 1 je koláčový graf a tabulka, z které graf načítá hodnoty, na straně 2 je sloupcový graf a jeho tabulka.

Tabulka koláčového grafu má i automatický výpočet procent, je jen otázkou zda-li upřednostnit automatický výpočet (vestavěné funkce Writeru jsou velmi omezené jak do množství, tak do možnosti jejich úprav) a nebo zvolit vepsání vypočítaných čísel do tabulky ručně.

 

Článek vznikl v LibreOffice 3.3