V Olomouci se konalo druhé setkání učitelů používajících open source

Druhé setkání pedagogů, kteří používají open source, se konalo ve čtvrtek 6.12.2012 na ZŠ Stupkova v Olomouci za podpory Jednoty školských informatiků (JSI), Liberixu, o. p. s., Euroface Consulting (GEBOL) a Google EDU Group ČR (GEGCR). Předávali si tak své zkušenosti a poznatky z praxe.

Zkušenosti s open-source softwarem

Dne 6.12.2012 se konalo na ZŠ Stupkova v Olomouci už druhé setkání pracovníků ve školství, kteří používají open-source software. Taky jsem dostala pozvánku (za Liberix), stejně jako na jarní setkání. Trasa do učebny, kde se setkání konalo, byla velmi dobře označena šipkami. Začátek měl být krátce po deváté hodině a my s kolegou přišli cca 20 minut před začátkem, ale i tak jsme byli bezmála poslední. Zjistili jsme , že učebna je naplněna skoro do posledního místečka. Pak začaly přednášky podle naplánovaného programu.

Úvod měl pan Kubes, ICT koordinátor z pořádající školy, a pak následuje pan Vlastimil Ott z Liberixu, který představuje nejprve tuto neziskovou organizaci. Z práce Liberixu vyzdvihuje projekt online jazykových učebnic pro nevidomé žáky. Díky nim se mohou snadno učit němčinu, angličtinu, španělštinu nebo italštinu. Kurzy jsou dostupné přímo na internetu, a to bezplatně.

Následně uvádí každého přednášejícího.

Učebna byla plná
Učebna byla plná
Přivítal nás pan Kubes z pořádající školy ZŠ Stupkova v Olomouci
Přivítal nás pan Kubes z pořádající školy ZŠ Stupkova v Olomouci
Pan Ott uváděl každého přednášejícího
Pan Ott uváděl každého přednášejícího

Další fotografie, které si po kliknutí na obrázek můžete prohlédnout:

Setkání pedagogů (oss), prosinec 2012

Přednášky ke stažení

Následně se střídají přednášející a prezentují své zkušenosti s vyučováním nebo používáním open-source softwaru na svých školách. Většinu přednášek v PDF nám tito lidé poskytli, takže se s nimi můžete seznámit i vy.

Prezentace GEBOL

Využití virtuálních prostředí ve výuce

Open Source a testy z ICT a informatiky

ICT standardy pro základní vzdělávání

Geogebra k podpoře výuky matematiky

Software pro správu výuky v počítačové učebně — ITALC

Sebeprezentace a portfolio

Využití volně dostupných nástrojů pro výuku

3 komentáře u „V Olomouci se konalo druhé setkání učitelů používajících open source“

  1. Super. Akorát v rámci open-source mohlo na tom promítacím zařízení běžet alespoň user-friendly Ubuntu…

Komentáře nejsou povoleny.