Pozvánka na pilotní kurz projektu DYSLANG

V současné době máte jedinečnou možnost přihlásit se do bezplatných pilotních e-learningových kurzů projektu Dyslang. Cílem projektu je vytvořit příručku a e-learningový kurz pro učitele a rodiče pro jejich efektivní podporu multilingválního jedince s dyslexií ve výuce dalšího jazyka ve škole. V České republice může jít například o dítě vietnamského původu, které musí ve škole používat češtinu a od páté třídy se začíná učit také angličtinu.

Tento projekt se zaměřuje na vývoj akreditovaného online výukového prostředí dostupného nejen v jazycích partnerských organizací, ale také v některém dalším jazyce. V současné době byla ve spolupráci s DYS-centrem Praha zpracována žádost o akreditaci a ta byla předložena akreditační komisi ke schválení.

Významným přínosem pilotního projektu bude zlepšení obsahu a formy výukových modulů, které budou používány při e-learningových kurzech.Projekt Dyslang

Jak bude kurz probíhat?

Výuka bude probíhat distanční formou (e-learning). Kurz se bude skládat ze 7 modulů a každý z nich bude obsahovat výukový materiál a test znalostí. Rádi bychom, aby se každý ze zúčastněných aktivně podílel pomocí hodnotících dotazníků, které budou potřeba vyplnit po každém dokončeném modulu. Jedná se o krátký dotazník obsahující 8 otázek, jejichž cílem je získat Vaše názory a doporučení na zlepšení daného modulu. Na závěr pilotního kurzu bude všem účastníkům zaslán ještě jeden dotazník o celkové spokojenosti e-learningového prostředí projektu Dyslang.

  • první kurzy budou zahájeny ve druhé polovině ledna 2012
  • účast na kurzu je bezplatná

Jak se přihlásit?

Více informací o projektu Dyslang naleznete na těchto webových stránkách:

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku je potřeba zaslat na: kotlebova@euro-face.cz

V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností nás, prosím, kontaktujte na  stejné emailové adrese.

Těšíme se na Vaši účast!

Katarína Kotlebová
Euroface Consulting s.r.o.
e-mail: kotlebova@euro-face.cz
tel.: 732 288 577