Studenti vytvářejí webové stránky firmám v rámci projektu GEBOL

Podpora malých a středních podniků, spolupráce firem a studentů a tvorba webových stránek s využitím šablon Google jsou hlavní aktivity iniciativy GEBOL, vybrané českou národní agenturou (NAEP) ke spolufinancování v rámci projektu Leonardo da Vinci.

Projekt GEBOL je o podpoře praktické výuky informačních technologií a hodnocení studentů dle výsledků jejich práce. V tomto případě jde o tvorbu webových stránek s využitím nástrojů Google. Studenti vyvíjejí stránky pro drobné podnikatele a zároveň je učí, jak stránky aktualizovat a dále rozvíjet s minimálními náklady. Učitelé tento proces monitorují a oceňují práci studentů kredity v systému hodnocení INGOT. Po dosažení potřebného počtu kreditů dostávají studenti certifikát INGOT s evropskou platností.Lifelong Learning Programme

V ČR se do projektu zapojila Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o. Primmat a studenti zde již vytvořili několik webových stránek, ukázkou je např. webová prezentace firmy zabývající se zakázkovou výrobou nožů na http://www.black-knives.com.

Zajímavé může být srovnání prací studentů v jednotlivých zapojených zemích; projekt probíhá také ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Bulharsku, Rumunsku a Holandsku. Pro ukázku uveďme práci týmu španělských studentů střední školy na https://sites.google.com/site/serymarinserta/ a za Rumunsko je příklad práce na https://sites.google.com/site/beeswebsitero/.

Pro učitele, kteří se již setkali se systémem INGOT, může být přínosná praktická implementace těchto principů na specifickou práci studentů v oblasti web tvorby. Pro studenty je to především příležitost setkat se s realitou ve firmách a získat ocenění své práce ve formě certifikátu INGOT a prezentace v rámci projektu na evropské úrovni.

Pro školy může být zapojení do projektu příležitostí vyzkoušet jiný systém projektové práce a oceňování studentů za jejich pokrok. Pro zájemce je připravena příručka pro vedení a hodnocení studentů, která je volně ke stažení nebo k zakoupení v tištěné podobě.

Všechny výstupy projektu jsou postupně prezentovány na webu www.gebol.org, jsou zde také kontakty a informace o možnosti zapojení.

GEBOL