Perspektivní vzdělávání v oboru IT na VOŠ Plzeň

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií (vošplzen.cz) již 6. rokem otevírá akreditovaný vzdělávací program Systémový administrátor IT v denní formě a od školního roku 2018/2019 připravuje otevření kombinované (dálkové) formy studia.

Reaguje tak na požadavky trhu práce, kde stále trvá velká poptávka po absolventech technických škol. Tuto skutečnost potvrzují statistiky Úřadu práce o uplatnění absolventů, stejně jako nabídka pracovních příležitostí v oblasti informačních technologií, které úřad momentálně nabízí.

Převážně praktická výuka je zaměřena zejména na Open Source software a linuxové operační systémy, přičemž je vedena zkušenými odborníky, kteří se léta pohybují v oblasti informačních technologií, spravují servery a podnikají v oboru IT. Vyučující spolu se studenty se účastní různých setkání programátorů (např. populární pyvo.cz – zaměřené na přednášky týkající se programování v Pythonu) a přispívají svými programy na různé servery. Organizují i kurzy – během května a června probíhá kurz s názvem „Ledecký minikurz programování“ určený zejména pro začátečníky.

Podstatnou částí studia je souvislá odborná praxe v IT firmách, kde studenti nezřídka získají nabídku pracovní příležitosti či brigády. Šanci dostane, díky individuálnímu přístupu, každý – absolventi SŠ i SOU v oborech se zaměřením na IT, kteří mohou navázat na své znalosti a pokračovat ve studiu na VOŠ, ale i začátečníci, kteří se o tento obor zajímají.

Tříleté studium probíhá v praktických učebnách výpočetní techniky na moderním technickém vybavení s důrazem na praktické znalosti a jazykové připravenosti v profesní oblasti i v praktickém životě. Po absolvování studia studenti získají titul Diplomovaný specialista (DiS.), dále celoevropský doklad EUROPASS a možnost získat stálé zaměstnání u firem, ve kterých již mohli pracovat při studiu. Velké procento studentů denní formy studia totiž již v průběhu studia nalezlo uplatnění. Kombinovaná forma studia je vhodnou alternativou pro všechny pracující nejen v oboru IT. Žádné podmínky, žádné přijímací zkoušky. Jediným požadavkem pro přijetí je ukončená střední škola s maturitou.

Kontakt:

Mgr. Karel Hrdina, DiS.
vedoucí oboru Systémový administrátor IT

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.

Ledecká 35
323 00  Plzeň

tel.: +420 377 534 450
mobil: +420 734 311 201
e-mail: hrdina@vosplzen.cz