(Ne)bezpečný internet

Cílem je informovat žáky o rizicích, která jim prostřednictvím internetu hrozí, a také jim vysvětlit pojmy související s používáním programového vybavení počítačů. Děti jsou seznámeny s principem fungování internetu, s jeho výhodami a nevýhodami a také se službami, které často intuitivně využívají. V další části přednášky bývá dětem promítán film Seznam se bezpečně, který vznikl ve spolupráci Policie ČR a Seznam.cz. V závěrečné části získá prostor Liberix. S dětmi je řešena problematika legálnosti a nelegálnosti počítačových programů.

Pásmo přednášek (Ne)bezpečný internet pořádá pro žáky základních škol Liberix, o. p. s. ve spolupráci s Policií ČR, konkrétně s podpraporčíkem Lukášem Jelínkem z Územního odboru Karviná.

Orlová 2012

V Orlové byly dne 19. a 20. března 2012 seznámeny děti s pojmy jako licenční smlouva, legálně používaný software, softwarové pirátství. Bylo jim vysvětleno, co znamená legálně získat software a bylo jim doporučeno, aby používali open source, například Ubuntu. V závěru proběhla soutěž o CD, placky, nálepky a další drobnosti (děkujeme Občanskému sdružení Ubuntu pro Českou republiku za spolupráci).

Děti z Orlové s přednášejícími
Děti z Orlové s přednášejícími
Děti, které znají odpověď na otázku, se hlásí
Děti, které znají odpověď na otázku, se hlásí

Brno 2011

Série přednášek byla určena žákům základních škol, které by měla upozornit, že internet může být špatný pán. Tři přednášky proběhly na podzim 2011 v Brně. Ve spolupráci se Střediskem služeb školám připravil Liberix 90minutovou přednášku, v níž jsou s dětmi prodiskutována témata týkající se chování uživatelů na internetu. Kromě vysvětlení základních aspektů internetu jako celosvětové sítě se přednáška věnuje zejména potenciálně kriminálnímu jednání – vyhrožování, vydírání, společenskému znemožnění, ale také fyzickému násilí.

Děti z Brna
Děti z Brna
(Ne)bezpečný internet v Brně s lektorem z Liberixu
(Ne)bezpečný internet v Brně s lektorem z Liberixu

Karviná 2010

Během října 2010 proběhlo v Karviné pásmo seminářů (Ne)bezpečný internet, které pro žáky základních škol připravil Městský dům kultury Karviná ve spolupráci s Policií ČR a Liberix, o.p.s. Semináře probíhaly od 4. do 18. října a celkem se jich zúčastnilo více než 500 dětí z karvinských základních škol.

Školáci v Karviné
Školáci v Karviné

Semináře do svého zpravodajství natočila také televize Polar. Redaktorka Monika Danková položila několik otázek jak dětem, tak také přednášejícím. Textovou i obrazovou reportáž najdete na webu Infoportály.cz: Přednáška o nástrahách internetu karvinské děti překvapila.

Reportáž webu Infoportály a TV Polar
Reportáž webu Infoportály a TV Polar

 Máte zájem o přednášku? Kontaktujte Liberix – info@liberix.cz