Otázky a odpovědi při přechodu školy z Windows na Linux

Tento dokument vznikl na základě podnětů učitelů na naší škole při přechodu na operační systém Linux. Je psaný pro konkrétní operační systém (OpenSUSE 10. 2) a konkrétní síťové prostředí školy (tiskárny, struktura disků apod.). Zveřejňuji ho zde spíše jen pro ilustraci, se kterými nejčastějšími problémy (ze strany uživatelů) jsme se při migraci setkali.

Read more