Jak využít styly při tvorbě testu

Pěkně připravený test je vizitkou kantora, správně vyplněný test je vizitkou studenta. 🙂

Tento článek si klade za cíl nastínit použití stylů při tvorbě konkrétního testu. Testové otázky mohou být položeny různě a při jejich vyplňování potřebuje student rozdílné množství místa. Od pouhého výběru odpovědí zaškrtnutím přes doplňování slov ve větě, po vyjmenování několika položek až po kratší nebo delší volný text.

Read more